Obchodní podmínky

Obchodní podmínky půjčení obytného vozu společnosti RODA Caravan s.r.o.

 • řidič starší 23 let s řidičským oprávněním sk. B starším 3 let – stejné podmínky pro další řidiče uvedené ve smlouvě
 • nutné předložení dvou dokladů totožnosti
 • nejkratší doba nájmu v sezoně B a C 3 dny, (omezení množství ujetých km) v sezoně A 7 dní (neomezené km)

Rezervace

 • po odeslání objednávky obdrží zájemce do tří pracovních dnů emailem návrh smlouvy a daňový doklad (na úhradu rezervačního poplatku ve výši 30 % z celkové ceny pronájmu, případně celé částky)
 • podepsaná smlouva zaslána nájemcem emailem
 • pokud nebude uhrazen rezervační poplatek ve lhůtě dle faktury, rezervace zaniká
 • doplatek celé částky za pronájem je nutné uhradit do 30 dnů před začátkem pronájmu

Nájemné a jistota (kauce)

 • dle platného ceníku uvedeného na internetových stránkách společnosti společnosti RODA Caravan s.r.o.
 • při době pronájmu kratší než 7 dní je účtován manipulační poplatek 1.300,- Kč
 • je vyžadována jistota (vratná kauce) ve výši 25.000,- Kč splatná v den předání

Storno podmínky

 • při odstoupení od smlouvy ze strany nájemce:
 • 30 a více dní před začátkem pronájmu – 30% z celkového sjednaného nájemného
 • 30 až 11 dní před začátkem pronájmu – 50 % z celkového sjednaného nájemného
 • méně než 11 dní – 100% z celkového sjednaného nájemného

Předání a vrácení obytného vozu

 • čistý obytný vůz se předává první den pronájmu s plně natankovanou nádrží oproti podpisu předávacího protokolu
 • obytný vůz se vrací čistý v poslední den pronájmu oproti podpisu předávacího protokolu s plně natankovanou nádrží PHM
 • nutné před vrácením vyprázdnit odpadní nádrž a chemické WC
 • po předchozí domluvě je možné předání den předem ve večerních hodinách (19-21) za poplatek
 • Vyzvednutí vozu probíhá v době od 07:30 do 10:00. Čas, který si zvolíte během rezervace je zároveň čas Vašeho vyzvednutí vozu. Dostavte se na sídlo firmy ve stanovený čas.
 • Vrácení vozu probíhá v době od 16:30 do 19:00. Čas, který si zvolíte během rezervace je zároveň čas Vašeho vrácení vozu. Dostavte se na sídlo firmy ve stanovený čas.

Další podmínky užívání

 • zákaz kouření, používání svíček, prskavek, apod.
 • Zákaz převážení domácích mazlíčků a jiných zvířat
 • Užívání výhradně na pozemních komunikacích
 • V souladu s platnými právními předpisy
 • Zákaz provádění jakýchkoliv úprav
 • Zákaz užívání k podnikatelským účelům, zákaz táhnout jiný prostředek

Pokuty a sankce

 • Nájemci budou účtovány následující smluvní pokuty:
 • za ztrátu klíčů, technického průkazu, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky – 6.500,- Kč za každou položku
 • hrubě znečištěného Obytného vozu – 5.000,- Kč, případně náhrada škody, pokud překračuje smluvní pokutu,
 • pozdější vrácení vozu – nad rámec nájemného 3.500,- Kč za každých započatých 24 hodin
 • pokud Obytný vůz řídil jiný řidič než uvedený ve smlouvě 3.000,- Kč
 • nevyprázdnění odpadní nádržky a chemického WC 1.500,- Kč
 • a další uvedené ve smlouvě o pronájmu

Doplňkové služby - jednorázový poplatek (volitelný)

1. Běžný úklid interiéru po vrácení (1 000 Kč +21%DPH):

 • úklid běžného znečištění uvnitř vozu (nevztahuje se na hrubé znečištění, vyprázdnění odpadní nádrže a chemického WC)

2. Mytí exteriéru po vrácení (1 000 Kč +21%DPH):

 • ruční mytí vozu

Ke stažení

RODA Caravan s.r.o. Informace o zpracovani osobnich udaju